Nederlands Nederlands   English Belgique Français
Zakelijk Activering

Algemene Voorwaarden

Golden Moments behandelt alle persoonsgegevens van haar gebruikers met het uiterste respect voor uw privacy. Gebruikers gaan ermee akkoord dat hun informatie wordt bewaard en verwerkt in overeenstemming met GDPR. In het bijzonder; persoonlijk identificeerbare gegevens worden door ons en door een benoemde gegevensverwerker voor de doeleinden van dit platform gebruikt. Gegevens kunnen uit de EER worden overgedragen, gegevens worden binnen een redelijke termijn veilig verwijderd zodra onze relatie met u is geëindigd. Ga naar https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_nl voor meer informatie over uw rechten onder GDPR, inclusief rectificatie van gegevens, wissen, verwerken en indienen van een klacht. Door je aan te melden of in te loggen en / of gebruik te maken van onze website, accepteert en kiest u voor ons privacy- en beveiligingsbeleid en onze servicevoorwaarden.

Gelieve deze belangrijke details aandachtig te lezen. Deze paragrafen maken onze verantwoordelijkheid duidelijk ten aanzien van al onze belevenissen, goederen en diensten gekocht en ingelost. Deze voorwaarden beïnvloeden niet uw rechten. Aankoop of redemption(inlossing) van een Golden Moments ervaring of item maakt dat u akkoord gaat met de navolgende punten:

Onze ervaringen
Golden Moments maakt duidelijk dat de goederen van diverse leveranciers die gekocht worden in verband met belevenissen op elke manier onafhankelijk zijn van Golden Moments en haar partners. Hoewel Golden Moments beoogt kwaliteit te selecteren, heeft zij niet het recht hun handelen te beheren, daarom kan Golden Moments en haar medewerkers op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor enige vertraging, ongemak, uitgaven, onregelmatigheid, lichamelijk ongeval of dood, schade aan bezit door het handeling van enig bedrijf of individu, betrokken in het leveren van deze service. Als resultaat is Golden Moments niet aansprakelijk voor enige nalatigheid of opzettelijk handelen of mislukken van handelen van een dergelijk persoon of derde. Elk van deze service bedrijven die ingehuurd zijn om de ervaring uit te voeren zijn onderworpen aan de wetten van de staat of land waar de service aangeboden wordt en opereert in overeenstemming met hun eigen voorwaarden (beschikbaar op aanvraag) en participatie is conditioneel op acceptatie van deze.

Daarnaast zal Golden Moments niet aansprakelijk zijn voor: (a) enige kosten die niet expliciet overeengekomen zijn als deel van de betaling geassocieerd met enig individuele belevenis, inclusief kosten die en route nodig zijn, voor of tijdens een ervaring; of (b) risico van vertraging; ongeanticipeerde gebeurtenissen, ongemak, ziekte, lichamelijk letsel, emotionele trauma of dood, of schade aan bezit, voor enige reden. Daarom, als legale overweging als persoon die toegestaan is deel te nemen aan een dergelijke experience, spreek ik Golden Moments vrij en niet aansprakelijk voor enige aansprakelijkheid die relevant is voor het deelnemen aan de experience. Ik erken dat deze vrijspraak mij legaal bindt, plus alle familieleden en minderjarigen die met mij meekomen, mij en mijn erfgenamen, opvolgers, toegewijzenen en legale vertegenwoordigers, het is mijn intentie volledig aan te nemen dat alle risico’s verbonden met deelname aan deze experience en Golden Moments vrij te spreken van alle aansprakelijkheid tot de maximum lengte toegestaan door de wet.

Golden Moments behoudt het recht om af te zien van of het accepteren van verdere participatie en elke persoon dat zij beoordeelt incapabel te zijn om de vereisten te behalen in de activiteiten geassocieerd met enige experience, of elke andere persoon wiens acties of gedragingen de geplande experience, welzijn of genot van andere participanten belemmeren. Een restitutie gebaseerd op de kosten van het ongebruikte deel van de experience is de limiet van Golden Moments’s verantwoordelijkheid in een dergelijk geval.

Experience beschrijving
Een beschrijving van elk van onze experiences van onze online brochure en in het Golden Moments pakket is soms afgekort en correct op het moment van printen. Wij behouden echter het recht om veranderingen te maken in het programma, dat ook het recht om locaties te veranderen en in te trekken inhoudt.. Wanneer een verandering materialistisch is, zullen wij de ontvanger op de hoogte hiervan brengen als zijn boeking is bevestigd. In het onwaarschijnlijke geval van kapot materiaal, ziekte of omstandigheden buiten ons bereik, zoals weersomstandigheden, behouden wij het recht om degelijke vervangingen of componenten of een restitutie van een zelfde bedrag zonder aankondiging aan te bieden. Experience en sessie duur zijn ongeveer en zijn enkel richtlijnen. Tenzij specifiek anders vermeld, neemt u deel met anderen en kan er een wachttijd zijn.

Gepersonaliseerde geschenken en andere tastbare goederen
Met deze geschenken, zoals dozen wijn en gepersonaliseerde wijnflessen, is het mogelijk dat u geen Golden Moments voucher ontvangt en leveringstijden kunnen variëren. Courier/express kosten variëren ook qua geschenk. Gepersonaliseerde goederen kunnen niet teruggebracht worden voor een restitutie. Check a.u.b. wanneer u bestelt.

Beperkingen, vereisten en belangrijke informatie
Waar nodig hebben wij gezondheid, leeftijd, lengte en andere vereisten, zoals een geldig rijbewijs of het kijken naar de weersomstandigheden, brochures en vouchers vermeld. Volledige details zijn beschikbaar op aanvraag en zullen bij de boeking documenten zitten. Lees deze aandachtig. Als u eenmaal uw aankoop/ geschenk pakket hebt ontvangen, stel ons dan binnen 7 dagen op de hoogte indien de experience niet geschikt is.

Beschikbaarheid
Alle experiences zijn onderhevig aan beschikbaarheid en vele zijn ook onderhevig aan weersomstandigheden. Boekingen zouden ten minste 28 dagen van te voren gemaakt moeten worden. Langer kan nodig zijn bij weekend boekingen of hoogseizoen. U wordt aangeraden geen hotel, reis boekingen te maken tot uw boeking schriftelijk is bevestigd. Daarnaast adviseren wij u uw boeking te laten herbevestigen, 48 uren van te voren.

Annulering
Wanneer uw boeking compleet is en u dit wilt annuleren, kunnen hier kosten aan verbonden zijn, tenzij het onder onze annuleringsverzekering valt. In het onwaarschijnlijke geval dat we een experience moeten annuleren, zal u hierover gecontacteerd worden. Voorzie aub een contact nummer zodat we u kunnen bereiken. In het onwaarschijnlijke geval van annulering, is de aansprakelijkheid van Golden Moments beperkt tot het herboeken van een experience voor een andere datum, of een restitutie van het zelfde bedrag als de kosten van uw experience.

Prijzen
Prijzen zijn inclusief BTW en zijn correct op het moment van printen, E&OE. Wij behouden echter het recht om prijzen ten alle tijde zonder aankondiging aan te passen. Als er een prijs wijziging is, stellen wij u hiervan op de hoogte bij bestellen. Betaling is nodig voordat wij uw Golden Moments voucher kunnen versturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor late levering of vouchers/bestellingen waarbij de creditcard niet geaccepteerd wordt of wanneer cheques niet ontvangen zijn. Alle prijzen zijn voor 1 persoon, tenzij anders vermeld (voor 2 in de productnaam).

Betaling
Wij accepteren alle grote credit en debit kaarten (behalve Solo, Diners en Visa Electron). Een kleine toeslag van 3% is vereist om credit kaarten te gebruiken voor de bijkomende kosten die wij moeten betalen. Wij accepteren cheques via post; betaalbaar naar Golden Moments Worldwide Ltd gemaakt en onderheving aan betalings vrijwaar. Betaling in contanten kan alleen in persoon in ons kantoor, waar u een gesigneerde bon krijgt. Stuur a.u.b. geen geld per post. Wij kunnen geen datums reserveren of pakketten en vouchers versturen zonder betaling.

Bezorging per post en email
Alle Golden Moments vouchers worden dezelfde dag verstuurd mits besteld voor 17:00. Gegarandeerde bezorging op de volgende dag of express is ook mogelijk op aanvraag. Let goed op bij het invoeren van uw e-mail adres bij het ontvangen van e-mail vouchers. Voeg alstublieft het e-mail adres van goldenmoments.nl toe aan uw mail box om spam te voorkomen. Als een voucher niet aankomt, contacteer ons dan voor het opnieuw sturen dat kosteloos is. Kijk voordat u ons contacteert of de voucher niet in uw spam terecht is gekomen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of ongerustheid veroorzaakt door het niet aankomen van een voucher. Bij het ontvangen is het belangrijk alle informatie aandachtig te lezen. Bij enige fouten of onduidelijkheid dient u contact met ons op te nemen voor de datum van de experience of binnen 7 werkdagen.

Verloping
De vervaldatum voor open datum vouchers is vermeld op de voucher in uw Golden Moments pakket. Als de ontvanger niet aan de experience mee kan doen op de datum vermeld op de voucher, kan het 9 maanden verlengd worden, op voorwaarde dat we 28 dagen van te voren voor uw voucher verloopt op de hoogte worden gesteld. 24.99€ is benodigd plus eventuele extra kosten om een nieuwe voucher uit te schrijven. Verlengde vouchers zijn niet restitueerbaar. Als uw nieuwe voucher is verlopen, kan het gereactiveerd worden voor 34.99€, plus eventuele toename in prijs van de experience.

Inwisselen
Alle open ervaringen kunnen slechts eenmaal worden geruild voor een andere ervaring in ons assortiment op voorwaarde dat we op de hoogte worden gesteld vóór de vervaldatum. Als de vervangende ervaring hoger is in prijs dan het oorspronkelijk betaalde bedrag, moet u het verschil betalen. Als de vervangen experience lager is in prijs dan het oorspronkelijk betaalde bedrag, zal het saldo worden gehouden en op rekening worden gebracht naar een andere ervaring. De uitgewisselde vouchers worden niet terugbetaald.

Vouchers
Voor veiligheidsredenen moet elke voucher waar geen naam voor is opgegeven worden teruggebracht naar ons, voordat de voucher geboekt of ingewisseld kan worden. Golden Moments kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verloren of missende vouchers.

Boekingsdatum en reserveringen
Tenzij er een specifieke datum is aangevraagd bij de aankoop, zijn vouchers open-gedateerd tot de vervaldatum die staat vermeld op de voucher. Zodra een datum reserveren is voltooid, kan de ervaring niet worden omgeruild of terugbetaald worden. Bevestiging van de documenten met de reserveringen en / of aflossing ticket nummer wordt verzonden naar uw reserveringsadres. Wij vragen u om dit document aandachtig te lezen en na ontvangst contact met ons op te nemen wanneer er veranderingen moeten worden aangebracht. Als u de bevestiging niet binnen 14 dagen ontvangt dient u contact met ons op te nemen. In het geval dat een ontvanger de experience niet kan bijwonen wordt de voucher aangemerkt als een niet gebruikte voucher.

Restitutie beleid
We zijn bereid tot een 100% restitutie, verminderd met verzendingskosten of heffingen op verpakkingen, op niet-verlopen, open gedateerde vouchers rechtstreeks gekocht van Golden Moments binnen 14 dagen na ontvangst van verzending, onderworpen aan de schriftelijke kennisgeving per post of e-mail. Na die datum, maar vóór het verstrijken van de vervaldatum zijn restituties onderworpen aan 25% administratiekosten, met een minimum van € 15. De restituties worden altijd terugbetaald aan de persoon die de voucher of item kocht en als betaald werd met een krediet/debit card of via Paypal zal het geld zal worden teruggestort op dezelfde rekening.


Op de dag
Als u een probleem of klacht tijdens uw ervaringen heeft, laat het dan zo snel mogelijk weten aan het managementteam , zodat ze de kans hebben om dit recht te zetten. Wij wensen liever onmiddellijk van eventuele problemen op de hoogte te worden gebracht, dan na uw experience. Bel +44 2392 681 413 om te spreken met de Duty Manager. Wij nemen klachten en feedback zeer serieus. Als een oplossing op die dag niet heeft plaatsgevonden naar uw tevredenheid, maak dan uw klacht schriftelijk met de volledige gegevens inclusief uw referentienummer. Schrijf naar; De Customer Services Manager, Incentive House, 119 Winter Road, Southsea, Hampshire, PO4 8DS, Verenigd Koninkrijk. Geef ons alstublieft 28 dagen voor een volledig onderzoek en de respons.

Loyalty Programma’s, Points and Rewards Schema’s
Door loyaliteitspunten te aanvaarden die goedgekeurd zijn door Golden Moments, aanvaardt u deze voorwaarden. De uitgever behoudt zich het recht toe te voegen, te wijzigen, verwijderen of anderszins wijzigen van de regels, procedures, voorwaarden, voordelen, beloningen of beloning niveaus met betrekking tot het programma naar eigen goeddunken, met of zonder kennisgeving, ook al verandert de waarde van de alreeds verzamelde punten of toegestane cadeaus.Leden mogen geen lidmaatschap hebben en/of punten verdienen op meerdere accounts. Op de uitgevende instellings oordeel, indien met redelijke gronden en als zij fraude, diefstal of oneerlijkheid vermoedt, kan lidmaatschap worden beëindigd en de opgebouwde punten kunnen worden teniet gedaan. Punten mogen niet worden verkocht, overgedragen of geruild, ander dan door de uitgevende instelling, dergelijke overtredingen zullen leiden tot confiscatie. Opgebouwde punten blijven eigendom van de uitgevende instelling. Tenzij vermeld, kunnen beloningen niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingen, promoties of monetaire restituties.

Toegang en invalide
Golden Moments is verheugd over de deelname van gehandicapte personen in de ervaringen op het aanbod, (hoewel wij erkennen dat sommige van deze ervaringen problemen kunnen veroorzaken voor sommige individuen aanwezig). We zijn toegewijd om ervoor te zorgen dat onze klanten met een handicap de kans krijgen om deel te nemen aan onze experiences en om dit te laten gebeuren, vragen we dat het bestaan van een eventuele handicap wordt vermeld op het moment van de bestelling. Dit zal ons in staat stellen passende maatregelen te nemen om aan de individuele specifieke behoeften te voldoen.

Experience foto’s en afbeeldingen
De foto's en afbeeldingen gebruikt in onze website en gedrukte materialen zijn uitsluitend ter illustratie indicatie, omdat de machines, voertuigen, vaartuigen, dieren en omgeving op elke locatie kunnen variëren en kunnen niet overeen komen met een echte gelijkenis. Golden Moments behoudt zich het recht voor om fotografische of film opnames van een van onze ervaringen te nemen en ze kunnen gebruikt worden voor promotionele en / of commerciële doeleinden.

Bescherming van uw gegevens en privacy
Golden Moments is een geregistreerde gegevens gebruiker (licentie niet. Z9017958), en voldoet aan elk van de acht principes van een goede bescherming van gegevens. Deze beginselen vereisen dat de gegevens: eerlijk en rechtmatig worden verwerkt; verwerkt voor beperkte doeleinden; toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig, correcte, niet langer dan nodig bewaard; verwerkt in overeenstemming met de rechten van de betrokkenen; veilig, niet naar buiten de EU, zonder adequate bescherming.

Het Golden Moments logo, oog apparaat en Golden Moments Experience Hunters naam zijn beschermde en geregistreerde handelsmerken van Golden Moments Worldwide Ltd. De beelden, foto's, lay-out en tekst van onze website, brochure, cadeau-en informatiepakketten, plus alle advertenties worden beschermd door het auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, geheel of gedeeltelijk zonder de toestemming van Golden Moments.

Deze website is een uitgave van Secure Online Shopping Websites Ltd. Golden Moments is actief in 17 landen en heeft haar hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk. Golden Moments International Ltd. Hoofdkantoor: Incentive House, Paradise Lane, Waltham Chase, Hampshire SO32 2TH.

We zijn altijd op zoek naar een verbetering van de service die we bieden. Als u enige gedachten heeft over het verbeteren van onze service dan horen we die graag van u. Schrijf dan naar onze Customer Services Manager of klik hier om ons te contacteren.
FAQ - veel gestelde vragen
Hier vind u de informatie over het inwisselen en upgraden van uw vouchers, levertijd, het meenemen van toeschouwers, zakelijke diensten en veel meer. Alle FAQ vindt u hier
Reviews
Duiken (1 uur) zee Ik had al eerder een aantal duiklessen gehad maar nog nooit in zee. Dus dit was wel even een hele andere maar hele mooie ervaring! Duikertje

Onze partners